Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 1. jednání dne 29.01.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00004/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00043/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00065/2015Výběrové řízení ČKRF na pronájem prostor
4.BJ 00060/2015Obecně závazná vyhláška o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově
5.BJ 00059/2015Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města Český Krumlov
6.BJ 00063/2015Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K.
7.BJ 00062/2015Prodej pozemků parc. č. 1103/24 a 1103/25 v k. ú. Český Krumlov
8.BJ 00064/2015Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - žádost o dotaci z programu 133510 MŠMT
9.BJ 00061/2015Zřízení kontrolního a finančního výboru.
10.BJ 00066/2015Audity městských obchodních společností
11.BJ 00005/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
12.BJ 00006/2015Různé