Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 2. jednání dne 26.02.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00056/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00134/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00129/2015Podnikatelský plán ČKRF spol. s r.o. na rok 2015
4.BJ 00128/2015Výběrové řízení ČKRF na pronájem prostor - materiál z jednání ZM 29. 1. 2015 s sebou
5.BJ 00124/2015Úkoly kontrolního výboru.
6.BJ 00131/2015Prodej pozemku p.p.č. 747/12 v k. ú. Český Krumlov
7.BJ 00132/2015Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce opěrné zdi podél komunikace II/157 Český Krumlov - pod Borfajem" s Jihočeským krajem
8.BJ 00133/2015Investiční akce"Český Krumlov,propojení vodovodu sídliště Vyšný-Nádražní ulice" - zatížení dotčeného pozemku služebností vedení vodovodního řadu ve prospěch města
9.BJ 00057/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
10.BJ 00058/2015Různé