Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 3. jednání dne 26.03.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00121/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00230/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00229/2015oIOP - Aktuální stav projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
4.BJ 00169/2015Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2015 - vyhlášení
5.BJ 00228/2015Návrh dodatku ke smlouvě o úvěru
6.BJ 00227/2015Rozpočtová opatření č. 1 - 5
7.BJ 00209/2015Dodatek č. 1 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
8.BJ 00226/2015Zřízení názvu ulice v části obce Plešivec
9.BJ 00222/2015Změna RP Vyšný (resp. změna Změny č.1 RP Vyšný) ve Starém Vyšný na pozemku p.č. 22/9 a na částech tří sousedních pozemků - doplnění ZADÁNÍ -
10.BJ 00232/2015Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce mostu ev.č.157-001 Český Krumlov-U Poráků" s Jihočeským krajem
11.BJ 00231/2015Prodej st. p. č. 2044 v k.ú. Český Krumlov- pozemek pod stavbou garáže
12.BJ 00224/2015Prodej pozemku části p. p. č. 580/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Český Krumlov
13.BJ 00225/2015Parkování obyvatel Českého Krumlova
14.BJ 00122/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
15.BJ 00123/2015Různé