Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 4. jednání dne 30.04.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00259/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00341/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00304/2015Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2014
4.BJ 00344/2015Cena města Český Krumlov za rok 2014
5.BJ 00345/2015Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 - výsledky I. výzvy
6.BJ 00307/2015Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2015
7.BJ 00308/2015Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015
8.BJ 00348/2015Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov v roce 2015
9.BJ 00342/2015Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov v obou programech.
10.BJ 00272/2015Změna č. 15 ÚPO Český Krumlov v lokalitě Horní Brána - Kaplická - za autoservisem ZADÁNÍ
11.BJ 00351/2015Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově - ul. Fialková, u Sportovní haly Smlouva o právu provést stavbu
12.BJ 00347/2015Rozšíření komunikace II/160
13.BJ 00350/2015Majetkoprávní vypořádání s HC Slavoj Č.K.
14.BJ 00338/2015Zrušení předkupního práva k domu Parkán č. p. 125
15.BJ 00353/2015Prodej pozemku parc.č. 739/5 v k.ú. Český Krumlov
16.BJ 00346/2015Prodej části p.p.č.1104/1 v k.ú. Český Krumlov
17.BJ 00349/2015Prodej částí pozemku p. p. č. 1343/4 a 1145/3 vše v k.ú. Č.Krumlov
18.BJ 00354/2015Audity obchodních společností ve vlastnictví města Český Krumlov
19.BJ 00260/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
20.BJ 00261/2015Různé