Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 5. jednání dne 28.05.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00424/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00426/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00443/2015Zpráva o hospodaření města k 30.04.2015
4.BJ 00445/2015Nabídka na odkoupení akcií v majetku města Český Krumlov
5.BJ 00446/2015Zřízení služebnosti - Povodí Vltavy s.p. - stezka parkoviště DDM
6.BJ 00438/2015Prodej st. p. č. 2044 v k.ú. Český Krumlov- pozemek pod stavbou garáže
7.BJ 00439/2015Prodej části pozemku parc.č. 810/2 v k.ú. Český Krumlov
8.BJ 00441/2015Prodej části pozemku parc.č. 1185/8 v k.ú. Český Krumlov
9.BJ 00442/2015Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov
10.BJ 00428/2015Žádosti o povolení splátek dluhu
11.BJ 00448/2015ČKRF spol. s r.o. - účetní uzávěrka, přílohy č. 2 a 3 budou zaslány dodatečně.
12.BJ 00449/2015ČKRF spol. s r.o. - pronájem prostor v objektu Latrán čp. 13,
13.BJ 00455/2015Audit ČKRF s.r.o. - materiál bude zaslán e-mailem 22.5.2015
14.BJ 00425/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
15.BJ 00427/2015Různé
16.BJ 00464/2015Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - podpory sociálních služeb - organizační jednotce sdružení - Oblastnímu spolku ČČK Český Krumlov, IČ: 00425869, na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2015