Materiály k bodu jednání:
Zahájení, úvodní volby, program (BJ 00646/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu20716497_public.pdf)