Materiály k bodu jednání:
FK Slavoj - žádost o spoluúčast (BJ 00650/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu20729079_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava.pdf)
Žádost (Zadost..pdf)
Oznámení o přidělení grantu (Oznameni_o_prideleni_grantu..pdf)
Rozpočtové opatření č. 73 (ZM_-_RO_c._73_usneseni.doc)