Materiály k bodu jednání:
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města (BJ 00713/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21269060_public.pdf)
Přehled plnění usnesení ZM z jednání dne 24. 6. 2015 (Prehled_plneni_usneseni_ZM_z_jednani_dne_24.6.2015.pdf)