Materiály k bodu jednání:
Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města pro Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2015 (BJ 00720/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21303609_public.pdf)