Materiály k bodu jednání:
Prodej pozemku p.p.č. 747/12 v k. ú. Český Krumlov (BJ 00740/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21356049_public.pdf)