Materiály k bodu jednání:
Prodej st. p. č. 4205 v k.ú. Český Krumlov dle GP č. 3748-39/2014 -pozemek pod stavbou garáže (BJ 00741/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21356553_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (Reifova_ZM2-upr.pdf)