Materiály k bodu jednání:
Prodej části pozemku parc.č. 1288/9 v k.ú. Český Krumlov (BJ 00743/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21385000_public.pdf)
Důvodová zpráva (K.Mrazek_ZM2_upr.pdf)