Materiály k bodu jednání:
Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N. Dobrkovice-výstavba a reko. MK a IS (BJ 00747/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21475759_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_27082015_CK_N.Dobrkoivce_vystavba_a_reko._MK_IS.pdf)
Smlouva budoucí kupní - prodej (Smlouva_budouci_kupni_-_prodej_1.pdf)
Smlouva budoucí kupní - koupě pozemku (Smlouva_budouci_kupni_-_koupe_pozemku_1.pdf)