Materiály k bodu jednání:
Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS (BJ 00748/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21477601_public.pdf)
Důvodová zpráva vč. přílohy (ZM_27082015_odkoupeni_pozemku_od_Povodi.pdf)