Materiály k bodu jednání:
Zrušení předkupního práva k bytové jednotce 183/9 v ul. Urbinská (BJ 00750/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21479618_public.pdf)
Důvodová zpráva (Moravcova_ZM_27_8duvodovka.pdf)