Materiály k bodu jednání:
Žádosti o prominutí poplatku z prodlení (BJ 00751/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21482631_public.pdf)
Důvodová zpráva - veřejná (duv_zprava_verejna.pdf)