Materiály k bodu jednání:
Zpráva o hospodaření města k 31.7.2015 (BJ 00752/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21482939_public.pdf)
Plnění rozpočtu (plnicka_za_leden_cervenec_2015.pdf)
Důvodová zpráva (Komentar_1_7.2015_ZM.pdf)
Rozpočtové opatření (ZM_RO_k_plnicce_k_31.7.2015.pdf)