Materiály k bodu jednání:
Prodej pozemku části p.p.č. 1349/1 v k. ú. Český Krumlov (BJ 00753/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21483669_public.pdf)
Důvodová zpráva (Scholler_ZM_27_8_duvodovka.pdf)
Žádost o prodej (zadost.pdf)
Stanovisko ORKVZ (stan_ORVZ.pdf)
Stanovisko OI (stan_OI.pdf)
Stanovisko OÚPPP (stan_OUPPP.pdf)