Materiály k bodu jednání:
SK Badminton - Smlouva o vzájemné spolupráci (BJ 00754/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21484513_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava.pdf)
Žádost SKB o roční dotaci - náhrada za ubytovnu (zadost.pdf)
Smlouva o vzájemné spolupráci (smlouva.pdf)