Materiály k bodu jednání:
Audit ČKRF s.r.o. (BJ 00755/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21484655_public.pdf)
ZD Audit ČKRF - výzva vč. zadávací dokumentace (ZD_Audit_CKRF_vyzva_vc._zadavaci_dokumentace.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 1 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._1_Kryci_list_nabidky.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 2 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._2_Cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladnich_kvalifikacnich_kriterii.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 3 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._3_Cestne_prohlaseni_o_splneni_pozadavku_uvedenych_v_bodu_c._6.3_vyzvy.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 4 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._4_Cestne_prohlaseni_o_splneni_pozadavku_uvedenych_v_bodu_c._8_pism._a_b_c_vyzvy.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 5 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._5_Navrh_smlouvy.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 1 návrhu smlouvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_Navrh_smlouvy_Priloha_c._1_Soupis_praci.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 2 návrhu smlouvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_Navrh_smlouvy_Priloha_c._2_Seznam_opravnenych_osob.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 3 návrhu smlouvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_Navrh_smlouvy_Priloha_c._3_Seznam_subdodavatelu.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 4 návrhu smlouvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_Navrh_smlouvy_Priloha_c._4_Strategie_rozvoje_CKRF_1992.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 5 návrhu smlouvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_Navrh_smlouvy_Priloha_c._5_Koncepce_rozvoje_CKRF_aktualizace_2000.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 6 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._6_Popis_spolecnosti_vc._popisu_stredisek_spolecnosti.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 7 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._7_Vypis_z_obchodniho_rejstriku_CKRF.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 8 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._8_Stanovy_CKRF_2011.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 9 výzvy - pouze v elektronické podobě (Zakladatelske_dokumenty_CKRF_odkaz_na_OR.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 9 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_Zakladatelska_listina_CKRF_2014.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 9 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_Notarsky_zapis_72_2014.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 9 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_Zakladatelska_listina_CKRF_2011.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 10 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._10_Organizacni_rad_CKRF_platny_od_2002.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 11 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._11_Organizacni_rad_CKRF_platny_od_2015.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 12 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._12_Pravidla_pro_zadavani_verejnych_zakazek_z_roku_2008.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 13 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._13_Pravidla_pro_zadavani_verejnych_zakazek_z_roku_2013.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 14 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._14_Udaje_o_objektech_CKRF.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 15 výzvy - pouze v elektronické podobě (ZD_Audit_CKRF_priloha_c._15_Vypisy_z_katastru_nemovitosti_tykajici_se_nemovitosti_ve_vlastnictvi_CKRF.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 16 výzvy - pouze v elektronické podobě (KRF_Rozvaha_2012_podpis.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 16 výzvy - pouze v elektronické podobě (KRF_Vykaz_zisku_a_ztrat_2012_podpis.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 16 výzvy - pouze v elektronické podobě (P_iloha_k_UZ_2012_podpis.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 17 výzvy - pouze v elektronické podobě (P_iloha_k_UZ_2013_OR.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 17 výzvy - pouze v elektronické podobě (Vykaz_zisku_a_ztrat_2013_OR.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 18 výzvy - pouze v elektronické podobě (Rozvaha_2014.pdf)
ZD Audit ČKRF - příloha č. 18 výzvy - pouze v elektronické podobě (Vykaz_zisku_a_ztraty_2014.pdf)
Zápis z jednání pracovní skupiny - pouze v elektronické podobě (Zapis_z_jednani_pracovni_skupiny.doc)