Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 8. jednání dne 23.09.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00758/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00835/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00832/2015Analýza přínosů a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově - prezentace 1. etapy projektu
4.BJ 00802/2015Rozpočtové opatření č. 103
5.BJ 00834/2015Rozpočtový výhled města český Krumlov pro roky 2016-2018
6.BJ 00799/2015ICOS o.p.s. - žádost o přesun finančních prostředků mezi poskytnutou dotací na službu "Osobní asistence" a "Podpora rodin a dětí v ohrožení"
7.BJ 00833/2015Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - vrcholová partie Křížové hory
8.BJ 00836/2015Prodej částí pozemku parc.č.799/1 v k.ú. Český Krumlov
9.BJ 00837/2015Prodej částí pozemku parc.č. 810/2 a 810/25 v k.ú. Český Krumlov
10.BJ 00839/2015Prodej části pozemku parc.č. 1340/3 v k.ú. Český Krumlov pro výstavbu nové trafostanice E.ON Distribuce, a.s.
11.BJ 00841/2015Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2016 - podání žádosti o dotaci
12.BJ 00842/2015Audit ČKRF s.r.o.
13.BJ 00759/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
14.BJ 00760/2015Různé