Materiály k bodu jednání:
Zahájení, úvodní volby, program (BJ 00758/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21645051_public.pdf)