Materiály k bodu jednání:
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM (BJ 00759/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21645167_public.pdf)