Materiály k bodu jednání:
ICOS o.p.s. - žádost o přesun finančních prostředků mezi poskytnutou dotací na službu "Osobní asistence" a "Podpora rodin a dětí v ohrožení" (BJ 00799/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21931911_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava.doc)
Žádost (ZADOST.doc)