Materiály k bodu jednání:
Rozpočtové opatření č. 103 (BJ 00802/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu21939082_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_RO_c._103_duvodova_zprava.pdf)