Materiály k bodu jednání:
Analýza přínosů a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově - prezentace 1. etapy projektu (BJ 00832/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu22045350_public.pdf)