Materiály k bodu jednání:
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - vrcholová partie Křížové hory (BJ 00833/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu22045857_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_23092015_krizak.doc)
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků (smlouva.doc)