Materiály k bodu jednání:
Rozpočtový výhled města český Krumlov pro roky 2016-2018 (BJ 00834/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu22053299_public.pdf)
Důvodová zpráva (150923_ZM_RozpVyhled16_18.pdf)
Příloha důvodové zprávy (RozpVYhled2016_18_FINAL.pdf)