Materiály k bodu jednání:
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města (BJ 00835/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu22054093_public.pdf)
Přehled plnění usnesení ZM z jednání dne 27. 8. 2015 (Prehled_plneni_usneseni_ZM_z_jednani_dne_27.8.2015.doc)