Materiály k bodu jednání:
Prodej částí pozemku parc.č.799/1 v k.ú. Český Krumlov (BJ 00836/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu22054977_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (Kalkusovi_prodej_ZM-upr.pdf)