Materiály k bodu jednání:
Prodej částí pozemku parc.č. 810/2 a 810/25 v k.ú. Český Krumlov (BJ 00837/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu22059759_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (Nemcovi_ZM2-upr._doc.pdf)