Materiály k bodu jednání:
Prodej části pozemku parc.č. 1340/3 v k.ú. Český Krumlov pro výstavbu nové trafostanice E.ON Distribuce, a.s. (BJ 00839/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu22063544_public.pdf)
veřejná příloha (TS_U_zam.zahradyE.ON_ZM.pdf)