Materiály k bodu jednání:
Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2016 - podání žádosti o dotaci (BJ 00841/2015)

Úvodní strana: (NavrhBodu22064682_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_2015_09_23_Podpora_terenni_prac_2016_DUVODOVA_ZPRAVA.doc)
Rozpočet projektu (2._Tabulka_-_Rozpocet_projektu_TP_2016_MPE.xlsx)