Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 9. jednání dne 29.10.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00823/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00889/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00932/2015Rozpočtová opatření č. 124, 125, 127
4.BJ 00934/2015SK Vltava - příspěvek za úspěchy na MS juniorů v klasickém sjezdu, individuální závod
5.BJ 00929/2015Přidělení názvu veřejnému prostranství v části obce Latrán, lokalita Klášter
6.BJ 00887/2015Vydání změny Změny č.1RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný
7.BJ 00933/2015Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N. Dobrkovice-výstavba a reko. MK a IS
8.BJ 00930/2015Zrušení předkupního práva k domu ul. Kájovská čp. 63
9.BJ 00895/2015Zrušení předkupního práva k bytové jednotce 183/9 v ul. Urbinská
10.BJ 00919/2015Prodej pozemku části p.p.č. 810/2 v k. ú. Český Krumlov
11.BJ 00939/2015Prodej části pozemku parc.č. 1509/7 v k.ú. Přísečná-Domoradice
12.BJ 00935/2015Žádost o povolení splátek dluhu
13.BJ 00936/2015Audit ČKRF - revokace usnesení ZM
14.BJ 00938/2015Audit ČKRF - podkladové materiály k veřejné zakázce
15.BJ 00824/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
16.BJ 00825/2015Různé