Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 10. jednání dne 26.11.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00926/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 01008/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00996/2015Nabídka partnerství mezi městy Český Krumlov a Hahoe, Korejská republika
5.BJ 01000/2015Zpráva o hospodaření města k 31.10.2015
6.BJ 00999/2015Rozpočtové opatření č. 143
7.BJ 01003/2015Návrh Obecně závazné vyhlášky,kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2012
8.BJ 00995/2015Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec a zařazení akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku Ministerstva kultury Č.R. za město Český Krumlov pro rok 2016
9.BJ 01007/2015Prodej části pozemku parc.č. 571/2 v k.ú. Český Krumlov
10.BJ 01006/2015Prodej části pozemku parc.č. 1185/8 v k.ú. Český Krumlov
11.BJ 01002/2015Prodej části pozemku parc.č. 1288/9 v k.ú. Český Krumlov
12.BJ 01004/2015Odkoupení pozemku od Jednoty DS v Kaplici pro vybudování přístřešku na autobusové zastávce U supermarketu
13.BJ 01005/2015Směna částí pozemku parc.č.st.680 a 1299/6 vše v k.ú. Český Krumlov
14.BJ 00927/2015Dotazy dle § Jednacího řádu ZM
15.BJ 00928/2015Různé