Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 11. jednání dne 16.12.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 01037/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 01075/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 01068/2015oIOP - informace o projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
4.BJ 01074/2015Rozpočet města pro rok 2015
5.BJ 01083/2015Rozpočtová opatření č. 166, 170 - 171
6.BJ 01080/2015Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov
7.BJ 01073/2015Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2016
8.BJ 01081/2015Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2016
9.BJ 01082/2015Festival komorní hudby Český Krumlov - žádost o dotaci
10.BJ 01069/2015Žádost o dofinancování tlumočnické služby
11.BJ 01078/2015Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2016
12.BJ 01077/2015Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2016
13.BJ 01076/2015Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2016
14.BJ 01079/2015Prodej části pozemku parc.č. 1185/8 v k.ú. Český Krumlov
15.BJ 01038/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
16.BJ 01039/2015Různé