Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 1. jednání dne 18.02.2016

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00017/2016Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00075/2016Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00100/2016Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov v lokalitě u zámecké zahrady - nad Důlní ulicí
4.BJ 00101/2016Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Vyšný - U lomu, na pozemcích p.č. 23/17, 181/2, 181/3 a 102, k.ú. Vyšný
5.BJ 00102/2016Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Vyšný - Podhájí, na pozemku p.č. 498/19, k.ú. Vyšný
6.BJ 00062/2016Změna č.17 ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Horní Brána - křižovatka ulic Kaplická a Polská ZADÁNÍ
7.BJ 00063/2016Změna č.16 ÚPO Český Krumlov v lokalitách u jihovýchodní a severozápadní zdi zámecké zahrady pro zázemí divadelních představení konaných v zámecké zahradě na otevřené letní scéně s otáčivým hledištěm ZADÁNÍ
8.BJ 00064/2016Žádost o změnu Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Nový Dvůr
9.BJ 00069/2016Prodej části pozemku parc.č. 1147/29 v k.ú. Český Krumlov
10.BJ 00070/2016Prodej části pozemků parc.č. 906/1 a 906/9 v k.ú. Český Krumlov
11.BJ 00071/2016Prodej části pozemku parc.č. 324/44 v k.ú. Český Krumlov
12.BJ 00072/2016Prodej části pozemku parc.č. 1288/11 v k.ú. Český Krumlov
13.BJ 00073/2016Prodej pozemku parc.č. 1657/2 v k.ú. Spolí-Nové Spolí
14.BJ 00074/2016Prodej části pozemku parc.č. st.766/2 v k.ú. Český Krumlov
15.BJ 00088/2016Podání žádosti o bezúplatný převod objektu č.p. 499, který je součástí st.p.č 378/14 a ppč. 1643, kú ČK. ÚZSVM - materiál bude doručen do 12.2.2016
16.BJ 00018/2016Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
17.BJ 00019/2016Různé