Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 2. jednání dne 28.04.2016

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00160/2016Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00237/2016Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00245/2016Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2015
4.BJ 00268/2016Rozpočtová opatření č.1-2
5.BJ 00218/2016Cena města Český Krumlov za rok 2015
6.BJ 00217/2016Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2016 - výsledky 1. výzvy
7.BJ 00230/2016Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2016
8.BJ 00231/2016Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2016
9.BJ 00194/2016Přidělení názvu veřejnému prostranství v části obce Domoradice
10.BJ 00247/2016Objekt bývalé celní správy Plešivec
11.BJ 00266/2016Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků Na Skalce
12.BJ 00251/2016Prodej pozemků parc. č. 890/1 (ost. plocha), 890/2 (ost. plocha), 881/3 (ost. plocha) v k. ú. Přísečná - Domoradice a parc. č. 630/57 (ost. plocha) v k. ú. Vyšný
13.BJ 00258/2016Prodej části pozemku parc.č. 1288/9 v k.ú. Český Krumlov
14.BJ 00263/2016Prodej pozemku parc.č. 493/86 v k.ú. Vyšný
15.BJ 00259/2016Prodej částí pozemku parc.č.799/1 v k.ú. Český Krumlov
16.BJ 00260/2016Prodej části p. p. č. 733 v k.ú. Slupenec
17.BJ 00269/2016Prodej části p. p. č. 491/14 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD Za Tiskárnou čp. 588
18.BJ 00278/2016Prodej části p. p. č. 783/2 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 137 Zahradní ul.
19.BJ 00252/2016Odkoupení pozemku p.p.č. 1334/22 v k. ú. Český Krumlov od ŘSD ČR
20.BJ 00255/2016Zrušení předkupního práva k domu Plešivecká čp. 273, Český Krumlov
21.BJ 00192/2016Jednací řád ZM.
22.BJ 00307/2016Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2016 - rozdělení dotací
23.BJ 00298/2016ČKRF s.r.o. - podnikatelský plán na rok 2016 - materiál bude dodán 20. 4. 2016
24.BJ 00299/2016ČKRF s.r.o. - dopravní terminál - materiál bude dodán 20. 4. 2016
25.BJ 00161/2016Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
26.BJ 00162/2016Různé