Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 5. jednání dne 04.10.2016

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00609/2016Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00699/2016Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00700/2016Rozpočtový výhled města Český Krumlov na roky 2017-2019
4.BJ 00701/2016Stanovení koeficientu daně z nemovitostí - Nové Dobrkovice
5.BJ 00654/2016Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2016 - výsledky 2. výzvy
6.BJ 00710/2016Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov - návrh úprav
7.BJ 00706/2016Vydání regulačního plánu (RP) Domoradice-jih
8.BJ 00708/2016Koupě pozemkové parcely 552/38, k.ú. Český Krumlov - Bytové družstvo Český Krumlov
9.BJ 00707/2016Dodatek ke kupní smlouvě reg.č. 545/2016/OSM ze dne 29.6.2016
10.BJ 00709/2016Prodej pozemků 814/1, 814/3 a 824/1 vše v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě a odkoupení části pozemku parc.č. 820/1 v k.ú. Český Krumlov městem Český Krumlov
11.BJ 00711/2016Prodej pozemků parc.č.1061/12, 1061/33 a 1343/14 vše v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
12.BJ 00712/2016Prodej části pozemku parc.č.37/15 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
13.BJ 00713/2016Návrh Strategického plánu města Český Krumlov
14.BJ 00610/2016Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
15.BJ 00611/2016Různé