Materiály k bodu jednání:
Zahájení, úvodní volby, program (BJ 00609/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25234489_public.pdf)