Materiály k bodu jednání:
Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2016 - výsledky 2. výzvy (BJ 00654/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25404717_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_16_09_29_PPK_2.vyzva_2016_I_duvodova.pdf)
Protokol hodnocení (ZM_16_09_29_PPK_2.vyzva_2016_II_protokol.pdf)
Abstrakt žádostí (ZM_16_09_29_PPK_2.vyzva_2016_III_abstrakt.pdf)