Materiály k bodu jednání:
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města (BJ 00699/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25532857_public.pdf)