Materiály k bodu jednání:
Stanovení koeficientu daně z nemovitostí - Nové Dobrkovice (BJ 00701/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25536273_public.pdf)