Materiály k bodu jednání:
Vydání regulačního plánu (RP) Domoradice-jih (BJ 00706/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25575884_public.pdf)
RP Domoradice-jih na CD ...bylo přiloženo k materiálu pro jednání zastupitelstva v této věci dne 25.8.2016 (Priloha_c._2_RP_Domoradice_jih_na_CD.pdf)