Materiály k bodu jednání:
Dodatek ke kupní smlouvě reg.č. 545/2016/OSM ze dne 29.6.2016 (BJ 00707/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25575923_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (K.Mrazek-dodatek_ZM-upr.pdf)