Materiály k bodu jednání:
Koupě pozemkové parcely 552/38, k.ú. Český Krumlov - Bytové družstvo Český Krumlov (BJ 00708/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25576481_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_04102016_koupe_pozemku_od_BD_CK.pdf)
Kupní smlouva - návrh (Kupni_smlouva_po_pripominkovani.pdf)