Materiály k bodu jednání:
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov - návrh úprav (BJ 00710/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25580873_public.pdf)
Důvodová zpráva (RM_16_10_04_Pravidla_dotaci_upravy_I.pdf)
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov ve znění úprav - pouze elektronicky (Pravidla_dotaci_2015_upravy_16_10_04.pdf)