Materiály k bodu jednání:
Prodej pozemků parc.č.1061/12, 1061/33 a 1343/14 vše v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě (BJ 00711/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25581432_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (Ruschakovi_ZM_upr._doc.pdf)