Materiály k bodu jednání:
Prodej části pozemku parc.č.37/15 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě (BJ 00712/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25582665_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (Kubakova_ZM_upr.pdf)