Materiály k bodu jednání:
Návrh Strategického plánu města Český Krumlov (BJ 00713/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25585212_public.pdf)
Důvodová zpráva (Duvodova_zprava_SP.pdf)
Prezentace Strategického plánu města Český Krumlov (Prezentace_SP_CKrumlov_2016_09_20.pdf)